Wednesday, February 26, 2014

Perkara Paling Susah: Sabar

“Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu yang menyebabkan Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasul bersabda, ‘Kamu bersikap sabar (hilm) kepada orang yang membencimu, memaafkan orang yang berbuat zhalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan menghubungi orang yang telah memutuskan silaturrahim denganmu.’” (HR Thabrani)

Maafkanlah hamba-Mu ketika sedih dan marah terhadap perkara yang tidak bermanfaat baginya...

No comments:

Post a Comment

Kech-ING Bel-ING